Prekių paieška:
Prekių krepšelis:
tuščias
Naujienos
Apie mus
Kontaktai-Rekvizitai
Darbo laikas
Prekių užsakymų tvarka
Garantinės sąlygos
Pranešimai

Garantinės sąlygos

 

Garantija mūsų kompanijos parduotiems gaminiams ir komplektuojančioms dalims, su sąlyga kad bus prisilaikoma garantijos sąlygų, reiškia gaminių ir komplektuojančių dalių nemokama remontą garantinio laikotarpio metu, arba jų pakeitimą į analogiškus jei remontas neįmanomas. Remontas atliekamas per 20 dienų laikotarpį. Tam tikrais atvejais, žinant garantinio aptarnavimo skyriaus viršininkui, remonto laikas gali būti pratęstas. Visa mūsų parduodama kompiuterinė aparatinė įranga turi 12 mėnesių garantinį laikotarpį. Kai kuriuoms prekėms jis gali būti ilgesnis.

 

1. Garantinio aptarnavimo sąlygos

1.1. Remontuojamų prekių priėmimas

1.1.1. Garantija galioja tik:

 • pateikus tiksliai ir aiškiai užpildytą garantinį pasą arba garantinį taloną, kur: nurodytas kliento pavadinimas, gaminio serijinis numeris, pardavimo data, aiškiai matosi kompanijos antspaudas ir pardavėjo parašas
 •  pateikus dokumentus liudijančius apie gaminio pirkimą mūsų kompanijoje (kasos čekį, sąskaitą, faktūrą ir pan.)
 •  pateikus visus gamintojo pateiktus dokumentus
 •  jei prekė garantiniam remontui pateikta originaliame įpakavime
 •  jei įrenginių serijiniai numeriai ir modeliai atitinka nurodytus garantiniame pase (talone)

Netgi tuo atveju jei garantinio paso(talono) nėra, dėl to kad jis buvo prarastas ar išvis nebuvo užpildytas, gaminis ar komplektuojanti dalis skaitosi garantiniu, jei jo serijinis numeris yra mūsų kompanijos duomenų bazėje. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės patikimo į sandėlį, arba jei yra duomenis nuo pardavimo datos.

 

Nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų garantiniai įsipareigojimai netaikomi.

1.1.2. Prekių remontas atliekamas IĮ “Laptopas” patalpose:

Adresas: Viršuliškių 75A-4, Vilnius

Telefonas: +370 5 2414765

Faksas: +370 5 2410016

Sugedusią prekę klientas pristato pats savo kaštais. Klientui pageidaujant ir sutinkant sumokėti už šią paslaugą, prekę į serviso patalpas gali nugabenti IĮ “Laptopas” atstovas.

1.1.3. Priimdamas prekes remontui įmonės atstovas užpildo prekės priėmimo garantiniam remontui formą Nr1, kurioje nurodo: prekės pateikėjo vardą ir pavardę, telefoną, priėmimo datą, prekės pavadinimą ir modelį, serijos numerį, komplektaciją, gedimo aprašymą kliento žodžiais, pastabas. Prekės remonto kortelė išrašoma dviem egzemplioriais, iš kurių vienas atiduodamas klientui, kitas lieka įmonėje.

1.1.4. Prekę remontui atiduodantis klientas savo parašu patvirtina, kad remonto kortelėje surašyta informacija yra teisinga.

1.1.5. Jei priimama prekė turi išorinių defektų ar pažeidimų, skleidžia degėsių kvapą, tai yra atskirai pažymima remonto kortelės skiltyje “Pastabos”.

1.1.6. Garantinis aptarnavimas yra teikiamas tik garantiniam pase(talone) nurodytu laikotarpiu.

1.1.7. Prekės, kurių remontuoti garantinio laikotarpio metu IĮ “Laptopas” neturi teisės, priimamos tik negarantiniam remontui. Prekių, kurios garantiniu laikotarpiu remontuojamos tik autorizuotuose serviso centruose, sąrašas: a) nešiojami kompiuteriai, b) ne IĮ “Laptopas” pagaminti kompiuteriai, c) spausdintuvai, d) skeneriai, e) kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, f) kai kurių gamintojų monitoriai.

 

1.2. Paslaugų atlikimo terminai

1.2.1. IĮ “Laptopas” įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prekės priėmimo diagnozuoti gedimą bei galimas jo priežastis ir pranešti apie tai klientui. Klientas informuojamas apie galimą remonto trukmę bei kainą (jei remontuojama negarantinė prekė arba remonto pobūdis negarantinis).

1.2.2. Jei remontą įmanoma atlikti nekeičiant prekės mazgų ir komponentų, remontas atliekamas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienas.

1.2.3. Jei remontas neįmanomas be mazgo ar komponento pakeitimo, IĮ “Laptopas” įsipareigoja atlikti garantinį remontą ne ilgiau, kaip per 20 darbo dienų nuo prekės priėmimo. Tam tikrais atvejais, žinant garantinio aptarnavimo skyriaus viršininkui, remonto laikas gali būti pratęstas. Ypatingais atvejais, klientui laikinam naudojimui suteikiama panašių parametrų prekė ar komponentas, kuris, atsiradus galimybei, pakeičiamas į suremontuotą.

 

1.3. Prekių atidavimas

1.3.1. Apie atliktas paslaugas ar užbaigtus remonto darbus įmonės atstovas informuoja klientą telefonu, SMS pranešimu arba el. paštu (pagal kliento pageidavimą).

1.3.2. Atsiimdamas suremontuotą prekę, klientas privalo pateikti remonto kortelę.

1.3.3. Kartu su suremontuota preke klientui pateikiamas “Atliktų darbų aktas”, kuriame nurodomi nustatyti gedimai, atlikti darbai ir kita su remontu susijusi informacija. “Atliktų darbų aktas” pildomas dviem egzemplioriais – vienas klientui, kitas įmonei.

1.3.4. Klientas savo parašu “Atliktų darbų akte” (įmonės egzemplioriuje) patvirtina, kad atgavo suremontuotą prekę ir kad neturi pretenzijų įmonei.

1.3.5. Kliento pageidavimu įmonės atstovas privalo pademonstruoti, kad gedimas iš tiesų pašalintas.

 

2. Gaminiui arba komplektuojančiai daliai garantija ir nemokamas remontas netaikomas sekančiais atvejais:

2.1 Jei gaminis buvo pažeistas transportuojant, iškraunant prekes arba sandeliuojant (jei gaminis nebuvo iskart ekspluatuojamas), arba buvo nesilaikoma ekspluatavimo taisykliu. Pavyzdžiui, charakteringi išoriniai ekspluatavimo sąlygų pažeidimų ir sugadinimų, įvykusių transportuojant ir sandeliuojant, požymiai:

 • HDD korpuso ir kitų komplektuojančių dalių ir gaminių pažeidimai, reikalaujantis atsargaus elgesio su jais, kurie gali būti suprasti kaip smugio pedsakai
 • Diskų bloko ir HDD galvų germetikos pažeidimas (suplišusi germozonos juosta)
 • Mikroshemos HDD kontrolerio platoje arba M/B,  turinčios įskylimus, degimo arba perkaitymo pedsakus, kas yra tiesiogine pasekme ekspluatavimo sąlygų pažeidimo (neteisingas pajungimas, neteisingų maitinimo įtampų tiekimas, „karštas“ pajungimas, elektrostatinių saugumo taisyklių vengimas ir t.t.)
 • Padidejes HDD variklio triukšmas (tiesioginė smūgio pasekmė, neiššaukiusi išorinių pažeidimų)
 • HDD ir kitų komplektuojančių dalių ir gaminių transportavimas (įskaitant ir transportavimą į  garantinio aptarnavimo skyriu) be atitinkamos pakuotes
 • sudegimas paneles skirtos įstatyti atminties modulius (SIMM, DIMM, DDR ir DDR2), susijes su modulio instaliavimu kapmu ir pan

2.2. Jei gaminis turi pašalinio įsikišimo pedsakus arba buvo nesankcionuotas remonto bandymas (remontas nesertifikuotu serviso centru).

2.3. Jei buvo nupleštos garantines plombos arba lipdukai (firminiai lipdukai su sirijiniu numeriu arba data) gaminio korpuso išoreje arba viduje.

2.4. Garantiniame pase (talone) buvo padaryti pakeitimai arba pataisymai, nepatvirtinti anspaudu ir pardavėjo (garantinio aptarnavimo skyriaus specialisto) parašu.

 

3. Garantija ir kiti įsipareigojimai netaikomi sekantiems gedimams:

3.1. Mechaniniai pažeidimai.

3.2. Pažeidimai, iššaukti patekimu į gaminio vidų pašalinių medžiagų, daiktų, skysčių, vabalų ir gyvunų.

3.3. Pažeidimai, iššaukti naudojant nestandartinę arba nepraejusią suderinamumo testavimo, įrangą dirbančia arba pajungiama prie duoto gaminio.

3.4. Pažeidimai, iššaukti gamtos stichijomis, gaisru, buitiniais faktoriais.

3.5. Pažeidimai, iššaukti neatitikimu valstybinėms standartams; maitinimo, telekomunikacinių ir kabilinių tinklų parametrų ir kitų išorinių faktorių (klimato ir kitų.)

3.6. Pažeidimai, iššaukti naudojant nestandartines atsargines dalis ir ekspluatacinės mežiagas, valymo medžiagas, pažeidimai, iššaukti nesilaikant techninio ir profilaktinio aptarnavimo terminų ir laikotarpių, jei jis reikalingas duotam gaminiui (aptarnavimas spausdintuvo, kopijavimo apparato, periodinis valymas diskų ir t.t.).

 

4. Garantija netaikoma:

 • greitai susidėvinčioms, eksploatacinėms dalims (popieriui, kompaktiniams diskams, diskeliams, spausdintuvo juostelėms, toneriams ir pan.)
 • informacijai, esančiai informacijos nešikliuose (kietuosiuose diskuose, Flash atminties kortelėse ir t.t.)
 • Firmos naujų garantinių laikotarpių įvedimas tam tikriems gaminiams neturi atgalines galios. T.y. gaminio garantiniu laikotarpiu yra garantinis periodas nustatytas pirkimo momentu (atitinkanai nurodytas garantiniame pase (talone))

Jei tikrinant nustatyta, kad gedimas buvo iššauktas neteisingo pajungimo pasekoje, ir tuo pačiu gaminis yra veikiantis, arba gedimo nera rasta ir yra nekorektiško ekspluatavimo paseka, garantinio aptarnavimo skyrius turi teisę reikalauti iš pirkėjo apmokėti testavimo ir konfiguravimo darbus.

 

Garantijos veikimo sritys:

Šita garantija negaliuoja nuostoliams, padarytiems kitai įrankiai, dirbančiai kartu su duotu gaminiu. Kompanija neatsako už savo produkcijos suderinamumą su gaminiais ir programine produkcija trečių šalių suderinamumo, sistemų konfiguravimo ir draiverių instaliavimo dalyje. Kompanija palieka sau teise kreipiantis vartotojui garantijos klausymu, pareikalauti dokumentus patvirtinančius programinės įrangos naudojimo teisetumą.

 

Šita garantija negaliuoja ekspluatacinėms medžiagoms (spausdinimo galvutės, dažančios juostos, kartidžai, diskeliai, baterijos, akumuliatoriai ir t.t.).

 

Atsisakymas nuo patirtų nuostolių atsakomybės

Kompanija jokiais būdais neatsako už betkokius nuostolius (įskaitant visus, be išimties pelno praradimus, darbo veiklos trikdžius, darbo ar verslo informacijos praradimus, arba kitus piniginius nuostolius), susijusius su nupirktos įrangos naudojimu arba dėl to kad nėra galimybės nauduoti nupirktą įrangą. Bet kokiu atveju nuostolių atlyginimas, pagal duotas garantines sąlygas, negali viršyti sumos, faktiškai jūsų užmokėtos už vienetą įrangos, privedusią prie nuostolių.

 

Atsisakymas nuo kitų garantijų

Kompanija atsiribuoja nuo visų kitų garantijų, kaip nuo akivaizdžių, taip ir nuo spejamų, įskaitant (bet ne apsiribuojant tik jais) spejamos pirkimo paklausos garantija ir atitikimas specialiems reikalavimams, kuriuos pateikė klientas prekėms (įskaitant reikalavimą tolemesniai modernizacijai), kas atitinka ir fiziniams įringiniams, ir programiniai įrangai ir spausdinimo medžiagoms.

 • Garantija netaikoma, jei įrenginys buvo naudojamas, nesilaikant sąlygų, nurodytų prekės pase arba garantiniame talone
 • Programiniai gedimai nelaikomi garantiniais gedimais. Jokioms programinėms paslaugoms garantijos netaikomos ir pretenzijos nepriimamos
 • Jei kompiuterio priėmimo metu neaišku, ar gedimas yra garantinio pobūdžio ar ne, įmonės atstovas privalo įspėti klientą, kad negarantinis remontas yra mokama paslauga
 • Garantinio remonto metu pakeistam komponentui galioja likęs sugedusio komponento garantinis laikotarpis (pvz. sugedusią plokštę, kuriai gedimo metu buvo likę 3 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos, pakeitus į naują, pakeistos plokštės garantinis laikotarpis bus 3 mėn.)
 • IĮ “Laptopas” neįsipareigoja atstatyti dėl kompiuterio gedimo dingusių duomenų
 • Garantinis remontas atliekamas nemokamai. Negarantinio gedimo atveju paslaugų kainos nustatomos pagal paslaugų kainyną

Pretenzijų reiškimo tvarka:

 • Jei klientas turi pretenzijų dėl paslaugų kokybės, jis turi teisę reikalauti, kad blogai atlikta paslauga būtų nemokamai atlikta iš naujo, arba kad už blogai atliktą paslaugą būtų grąžinti pinigai
 • Jei konflikto nepavyksta išspręsti su įmonės atstovu, klientas rašo įmonės direktoriui pareiškimą, kuriame nurodo paslaugos vykdymo detales ir savo reikalavimus. Įmonės direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia klientui raštišką atsakymą į jo pareiškimą

Tvirtinu: IĮ “Laptopas” direktorius

2005-08-29 Piotr Kolmykov

www.laptopas.ltPradžia | Informacija | Prekės | Paslaugos | Didmena | Admin